• Separar el paper, alumini, plàstic, vidre i matèria orgànica per ser reutilitzat. 
  • Estalviar recursos .
  • Disminuir la contaminació. 
  • Allargar la vida dels materials encara que sigui en diferents usos. 
  • Reduir el 8% de l’espai que ocupen les deixalles en esdevenir escombraries. 
  • Tractar de no produir els 90 millons de tones d’escombraries que cada un de nosaltres acumula en la seva vida i hereta als seus fills. 
  • Disminuir el pagament d’impostos per concepte de recollida d’escombraries. 
Casa amb símbol del reciclatge. Font.

Informació extreta de: font.