No tots el plàstics tenen les mateixes propietats. Diem que és un material fàcilment deformarble. 
 

*Lleugeresa: Els plàstics són molt lleugers. 

*Flexibilitat: Els plàstics generalment són flexibles, amb aspecte de cera, i produeixen un so apagat.    

*Resistència: Suporten el contacte amb els productes químics, són impermeables i no s’oxiden amb metalls. 

*Aïllants: el plàstic és un material aïllant de la calor (no conductor). Això significa que si està en contacte amb una font d’escalfor i el toques, no et cremes. És per això que molts dels mànecs de les cassoles o paelles que utilitzem per cuinar, estan recoberts de plàstic, per no cremar-nos al subjectar-ho. 

*Durabilitat: el plàstic costa molt de destruir i pot arribar a durar milers d’anys. Té una alta durabilitat. És per això que és molt important tenir cura del seu reciclatge, per no perjudicar el medi ambient. 

*Tot i que el plàstic és molt pràctic en la nostra vida quotidiana, actualment s’està subsituint cada vegada més, per altres materials, com la roba. 

Ampolles de plàstic .Font

Objectes d’ús quotidià de plàstic. Font.

Informació de producció pròpia.