Que es el reciclatge? 

El reciclatge és el procés mitjançant el qual les deixalles es converteixen en nous productes o en recursos materials amb el que fabricar altres productes. 

Els materials que acostumen a ser reciclats són el ferro, la fusta i el plàstic. El reciclatge és un component clau de gestió de residus modern i és el tercer component de la jerarquia d reciclatge: “ Reduir, reutilitzar, reciclar”.  

El reciclatge de plàstic és el procés de recuperació de deixalles de plàstics. Les tres principals finalitats del plàstic reciclat són: la reutilització directa, l’aprofitament com a matèria primera per a la fabricació de nous productes i la seva conversió com a combustible o com a nous productes químics 

 

 

contenidor-groc | plasticreciclat.cat
Dibuix d’una persona llençant alguna cosa al contenidor groc. Font

Reciclatge al món. Font.

Informació extreta de: font.